Cookie verklaring Artenweb.nl

U bezoekt de website die deel uit maakt van Artenweb.nl VOF.

Deze Cookie Verklaring is van toepassing voor http://www.artenweb.nl

Bij het gebruik van de website van Artenweb.nl kan door Artenweb.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Artenweb.nl en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  1. Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website van Artenweb.nl te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van Artenweb.nl te onthouden.
    Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.
  2. Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Artenweb.nl website te analyseren.
    Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Artenweb.nl weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

De door Artenweb.nl op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door Artenweb.nl verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door Artenweb.nl verwerkte persoonsgegevens. Artenweb.nl maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaat-sen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een web-site gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere com-puters en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Artenweb.nl eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de Artenweb.nl Privacy Verklaring van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

Artenweb.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring gere-geld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.